Onderzoek naar aangetroffen drugslab

woensdag 22 april 2015

Mook - Naar aanleiding van een melding over rookontwikkeling in een bedrijfspand, ontdekte de gealarmeerde hulpdiensten dinsdagavond 21 april daar een drugslab. De politie heeft de omgeving afgezet en twee personen aangehouden.

Rond 19.00 uur dinsdagavond kwam de melding binnen dat er rookwas gezien bij een bedrijfspand aan de Bovensteweg. Toen politie en brandweer opverkenning gingen naar de rookontwikkeling, ontdekten zij in de bedrijfsloodseen drugslab aan. Daarbij zijn twee verdachten door politieagenten aangehoudenop verdenking van betrokkenheid. Dit gebeurde na een korte achtervolging,waarbij een waarschuwingsschot is gelost door de politie. Er raakte niemandgewond. De beide verdachten worden gehoord over de zaak. Verdere aanhoudingen indit onderzoek worden niet uitgesloten.

Experts van het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen(LFO) hebben het pand samen met de brandweer dinsdagavond veiliggesteld. In hetlab bevonden zich chemicalin en apparatuur, voor de productie van synthetischedrugs. De politie heeft het terrein afgezet en de hele nacht bewaakt. In de loopvan de woensdag zal door de Forensische Opsporing van de politie een verkenningworden uitgevoerd en het drugslab gedetailleerd in kaart worden gebracht.Wanneer de experts van het LFO beginnen met de ontmanteling is nog niet bekend.

De politie in Gennep werkte onder andere samen met het ondermijningsteamLimburg en de Landelijke Faciliteit Ontmanteling. De actie m.b.t. het drugslabsluit aan bij de sturing op de gezamenlijke aanpak om als overheid deondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Een van de grote gevarenvoor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- enbovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteitendie bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale dienstenzoals transport, opslag, financin, vergunningen en huisvesting. Hetondermijningsteam werkt integraal samen met gemeenten, provincies,bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdienstenen burgers. Elke interventie raakt en verstoort dit soort criminelesamenwerkingsverbanden.

(2015074107)

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Middelaar | 112 alarmeringen Middelaar | Goedkoop Tanken in Middelaar | Supermarkten in Middelaar | Weerbericht Middelaar